1838. évi árvíz Pest-BudánDescription
Trentsensky József litográfiája az 1838. évi Pest-budai árvízről. A pesti Király utca látképe az árvíz idején. Romba dőlt épületek, menekülő emberek. "Trentsenszky sorozatának második lapja. A Király (ma Majakovszkij) utca és Winkel (Zug) utca sarka a városi szegényház rombadőlt épületével. Ez a kép jól szemlélteti, milyen meglepetésszerűen tört rá a külvárosra az árvíz. A jégtáblákat is hordó hullámok egy hintót borítanak fel, a vízben fuldokló, segítségért integető férfiakat és nőket láthatunk. A kisebb házak már teljesen a vízbe rogytak. Egy romépület padlásán egyedül ottmaradt asszony jajveszékel. A távolban menekültekkel teli mentőcsónak közeledik a fuldoklók felé. A kép a kétségbeesés és pusztulás óráit megrázóan tárja elénk." (Kaján Imre:Jégszakadás és Duna kiáradása)
Material / TechniqueDimensions
Papír/ kőnyomatsz: 40 cm, m: 27 cm,

Készítés

... whoTrentsenszky József
... when1838

Open in MuseumDigitar