Bogdánfy Ödön mérnöki okleveleDescription
A Magyar Királyi József Műegyetem által kiállított díszes mérnöki oklevél Bogdánfy Ödön vízépítő mérnök, hidrológus részére. Az eredetileg függőpecséttel ellátott oklevél pecsétje hiányzik. Tanulmányait a budapesti Műegyetemen 1885-ben fejezte be. 1890-ben lépett állami szolgálatba. Az erdélyi kultúrmérnökségen működött, majd 1893-tól az Országos Vízépítészeti és Talajjavító Hivatal vízrajzi osztályának munkatársa, 1901-től a Műegyetemen a hidrológia magántanára, 1916-tól c. rk. tanára volt. Páratlan méretű és sokoldalú szakirodalmi tevékenységével a vízépítés és hidrológia legkorszerűbb eredményeinek közvetítője és továbbfejlesztője. Ő készítette el hazánk első hidrológiai és csapadéktérképét (1896), 1911-től 1916-ig a Vízügyi Közleményeket szerkesztette, majd a Hidrológiai Közlönyt alapította. Az I. világháború idején a baloldali mérnökmozgalmak egyik vezető alakja volt. A polgári forradalom és a Tanácsköztársaság idején a Földművelésügyi Minisztérium, majd a Népbiztosság Országos Vízépítési Igazgatóságának vezetőjeként működött, és kidolgozta a Tanácskormány vízügyi programját. 1920-ban nyugdíjazták. Megszervezte a Magyarhoni Földtani Társulat Hidrológiai Szakosztályát, a Magyar Hidrológiai Társaság elődjét, és ő volt a szakosztály első főtitkára is.
Material / TechniqueDimensions
Nyomdai úton előállított, magyar nyelvű, nyomtatott és írotth: 640 mm, sz: 440 mm, oldalak száma 1 oldal,

Personal or Institutional Relations ...

Magyar Királyi József Műegyetem

Open in MuseumDigitar