Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum > Okmány és Iratgyűjtemény > A Maros vízmércéinek törzskönyve > [DM_OIGY_2017.10.3]

A Maros vízmércéinek törzskönyveDescription
Az Országos m. kir. Vízépítészeti Igazgatóság vízrajzi osztálya által kiállított vízmérce-törzskönyv. A Maros vízmércéinek törzskönyve. A törzskönyv tartalmazza a mérési pont helyszínrajzát, a vízmérce szerkezeti rajzát, valamint a vízmérce felügyeletével megbízott hivatal megnevezését, a leolvasás gyakoriságát, az illetékes távíró állomás helyét. E mellett feltüntetésre kerülnek a mérce-jegyző személyek főbb adatai (jellemzően vasúti pályafelvigyázók), ill. a nevezetesebb vízállások. Vízállás-adatok a vízmérce helyének függvényében esetenként már az 1870-es évektől kezdődően az 1910-es évekig. Félbőr kötésű, piros lapszélű nagyalakú kötet. Vízrajzi Osztály, Kellner és Mohrlüder Kő- és Könyvnyomdai Műintézete
Material / TechniqueDimensions
Nyomdai úton előállított,sz: 29 cm, m: 36 cm, vastagság 4 cm,

Készítés

... when1890-es évek
... whereBudapest

Personal or Institutional Relations ...

Maros

Open in MuseumDigitar