Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum > Okmány és Iratgyűjtemény > A Rába és mellékfolyói vízmércéinek törzskönyvei > [DM_OIGY_2017.10.6]

A Rába és mellékfolyói vízmércéinek törzskönyveiDescription
Az Országos m. kir. Vízépítészeti Igazgatóság vízrajzi osztálya által kiállított vízmérce-törzskönyv. A Rába és mellékfolyóinak (Marcal, Lapincs, Pinka, Perint, Répce, Rábca, Fertő, Ikva, Vulka, Lajta) vízmércéinek törzskönyvei két kötetben. A törzskönyvek tartalmazzák a mérési pont helyszínrajzát, a vízmérce szerkezeti rajzát, valamint a vízmérce felügyeletével megbízott hivatal megnevezését, a leolvasás gyakoriságát, az illetékes távíró állomás helyét. E mellett feltüntetésre kerülnek a mérce-jegyző személyek főbb adatai, ill. a nevezetesebb vízállások. Vízállás-adatok a vízmérce helyének függvényében esetenként már az 1880-as évektől kezdődően feltüntetésre kerültek a törzskönyvekben, és jellemzően az 1930-as években zárul az adatok sora. Félbőr kötésű, piros lapszélű nagyalakú kötetek.
Material / TechniqueDimensions
Nyomdai úton előállított,sz: 29 cm, m: 37 cm,

Open in MuseumDigitar