Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum > Okmány és Iratgyűjtemény > A Szamos, Kis- és Nagy-Szamos, Beszterce, Sajó, Lápos és Kraszna vízmércéinek törzskönyve > [DM_OIGY_2017.10.15]

A Szamos, Kis- és Nagy-Szamos, Beszterce, Sajó, Lápos és Kraszna vízmércéinek törzskönyveDescription
Az Országos m. kir. Vízépítészeti Igazgatóság vízrajzi osztálya által kiállított vízmérce-törzskönyv. A Szamos, Kis- és Nagy-Szamos, Beszterce, Sajó, Lápos és Kraszna vízmércéinek törzskönyve A törzskönyv tartalmazza a mérési pont helyszínrajzát, a vízmérce szerkezeti rajzát, valamint a vízmérce felügyeletével megbízott hivatal megnevezését, a leolvasás gyakoriságát, az illetékes távíró állomás helyét. E mellett feltüntetésre kerülnek a mérce-jegyző személyek főbb adatai, ill. a nevezetesebb vízállások. Vízállás-adatok a vízmérce helyének függvényében esetenként már az 1870-es évektől kezdődően feltüntetésre kerültek a törzskönyvben, és jellemzően 1916-ban zárul az adatok sora. Félbőr kötésű, piros lapszélű nagyalakú kötet.
Material / TechniqueDimensions
Nyomdai úton előállított,sz: 29 cm, m: 37 cm,

Open in MuseumDigitar