Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum > Okmány és Iratgyűjtemény > A Duna vízmércéinek törzskönyve > [DM_OIGY_2017.10.1]

A Duna vízmércéinek törzskönyve



Description
Az Országos m. kir. Vízépítészeti Igazgatóság vízrajzi osztálya által kiállított vízmérce-törzskönyv. A Duna vízmércéinek törzskönyve három kötetben. 1. kötet: Pozsonytól Szentendréig 2. kötet: Budapesttől Dályáig 3. kötet: Vukovártól Orsováig A törzskönyv tartalmazza a mérési pont helyszínrajzát, a vízmérce szerkezeti rajzát, valamint a vízmérce felügyeletével megbízott hivatal megnevezését, a leolvasás gyakoriságát, az illetékes távíró állomás helyét. E mellett feltüntetésre kerülnek a mérce-jegyző személyek főbb adatai (jellemzően folyamfelvigyázók látták el a feladatot.), ill. a nevezetesebb vízállások. Vízállás-adatok a vízmérce helyének függvényében esetenként már az 1800-as évek elejétől feltüntetésre kerültek a törzskönyvben, és jellemzően az 1930-as években zárul az adatok sora. Egyforma kivitelű, félbőr kötésű, piros lapszélű nagyalakú kötetek.
Material / TechniqueDimensions
Nyomdai úton előállított,m: 37 cm, sz: 29 cm,

Open in MuseumDigitar