Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum > Történeti Térképtár > A Fő Dunaág térképe Oroszvárnál > [DM_TT_23.95.1164]

A Fő Dunaág térképe OroszvárnálDescription
A térkép szerzője, Láb (Laáb) Gáspár (1747-1834) a szempci Collegium Oeconomicumban szerezte mérnöki képesítését. 1770-től Moson vármegye tisztviselője. 1777-től, mint vármegyei főmérnök irányította a Duna mosoni szakaszán végzett árvédelmi munkálatokat és megkezdte a Hanság lecsapolásának, valamint a Fertő szabályozásának munkálatait. Kéziratos helyszínrajz. A bal alsó sarokban a felirat: Magyarul: A Nagy-Duna helyszínrajza az oroszvári töltésnél,amely azt mutatja be, hogy a folyó sodrása az A-től a B-ig miként veszélyezteti a lakosság legelőit azáltal, hogy a partokat nagyon intenzíven támadja és elmossa. Láb Gáspár aláírása alatt: A C. D. azon csatorna, amelyet a vizek jobb levezetése érdekében tervezünk ásni. Egyéb elemek a térképen: Oroszvár, vadászház, Kaisersporn (Császársarkantyú), Ramus antiqus (régi ág), hajómalmok, nevesített szigetek, ill. zátonyok: Ochsen Sandt (Ökör zátony), Obere Vieh-Sandt (Felső marhazátony), Vieh-Sandt, Untere Vieh-Sandt (Alsó marhazátony); az oroszvári Paicz erdő, Bauern-Valdt (Parasztok erdeje), Birn Valdt (Birserdő szántók), és területhatárok. A távolságot bécsi ölben adja meg. Nyelv: latin
Material / TechniqueDimensions
Papír / kézi rajzm: 48.5 cm, sz: 65.7 cm

Personal or Institutional Relations ...

Oroszvár

Duna

Open in MuseumDigitar