A Ferenc-csatorna terve (1792)Description
A tervrajz a Dunát a Tiszával összekötő - a hajózást szolgáló - Ferenc-csatornát ábrázolja. Baloldalt a Duna, jobb oldalon pedig a Tisza keresztszelvényét látjuk a legnagyobb és a legkisebb vízállással. Közte a szintkülönbséget áthidaló három zsilip. A tervrajzot részletes ábramagyarázat és műszaki leírás kíséri. Kiss József az 1770-es évektől kamarai mérnökként dolgozott a Duna mentén, különböző vízrendezési, folyószabályozási és mocsár-lecsapolási munkákat végzett. 1786-ban tervet készített a Szivác (Sivac) környéki mocsarak lecsapolásáról, ekkor elvégezte a Duna és Tisza, Apatin és Bácsföldvár közötti terület szintezését is. 1790-ben öccsével, Kiss Gáborral megkezdte a vidék felmérését egy hajózható csatorna megtervezése céljából. Az uralkodó, I. Ferenc (1792–1835) - kiről a csatorna nevét kapta - engedélyezte a csatorna megépítését és 1792. június 11-én a két fivér egy részvénytársaságot hozott létre ˝Ferenc-csatornai kir. szabad hajózási társaság˝ néven.A Ferenc-csatorna létrejöttét a mocsarak lecsapolásának szükségessége, és a XVIII. századi hiányzó közlekedési utak megteremtési igényének köszönheti. A létrehozott csatornának nagy tranzit jelentősége is volt, mert az addigi dunai hajózási útvonalat 227 km-mel rövidítette meg. A Bácsföldvár és Monostorszeg közötti munkálatok 1793-ban kezdődtek Kiss József és Kiss Gábor tervei alapján és felügyeletük mellett. 1802-ben adták át a forgalomnak. Nyelv: német
Material / TechniqueDimensions
Papír / sokszorosított grafikam: 44 cm, sz: 61 cm

Készítés

... whoKiss Gábor, Kiss József
... when1792

Sokszorósító nyomólemez készítése

... whoJohann Stenger (1767-1802)

Personal or Institutional Relations ...

Duna

Tisza

Part of ...

Open in MuseumDigitar