Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum > Történeti Térképtár > A Dunavölgy átnézeti térképe 1898. > [KT_23.03.1765.1-24]

A Dunavölgy átnézeti térképe 1898.Description
Az 1898. év végi állapotokat tükröző felmérés 24 szelvényen mutatja be a Duna és egyben a Dunántúl korabeli helyzetét. Vályi Béla térképe 1900-ban a Párizsi Világkiállításon ezüstérmet nyert.1903-ban Bécsben a Cs. és kir. geographiai intézet fűzve is kiadta színes kőnyomatként, 1:400000 méretarányban. Az eredeti térkép méretaránya 1:125 000. Fokbeosztása a Ferrói meridiánt használja kiindulásként, ezért fordulhat elő rajta 34-40 fokig terjedő keleti hosszúsági érték. Az ábrázolt folyószakasz a Bécs feletti Tulln-tól egészen a román határig terjed. A jelmagyarázatból látszik, hogy vízrajzi térképpel állunk szemben. A szokásos közigazgatási határok mellett feltüntették a vízügyi társulatok határait, a felszínborításból csak a releváns kategóriákat hagyták meg: szőlő, erdő, cserjés. Külön jelölték a mentesített árteret, melyek a piros összefüggő vonalon kívül helyezkednek el, mely az árvízvédelmi töltést mutatja attól függően, hogy annak anyaga föld, avagy kő. A pontszerű társulati létesítmények; őrházak, zsilipek, bujtatók, tiltók, átereszek, szertárak, telefonállomások azt mutatják, hogy milyen precízen megtervezett és gondosan kiépített szabályozási-árvízvédelmi rendszer létesült a XIX. századi Magyarországon. Böngészés közben e jelmagyarázat segít nekünk felfejteni a 115 éve térképre rajzolt információkat. Lépték: 1: 125 000. Nyelv: magyar
Material / TechniqueDimensions
Papír / nyomdai úton előállított, kőnyomatm: 61 cm, sz: 63 cm

Personal or Institutional Relations ...

Duna

Open in MuseumDigitar