Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum > Történeti Térképtár > A Vág, Vágduna és a Duna menti balparti védgát hossz-szelvénye > [DM_TT_23.04.1855]

A Vág, Vágduna és a Duna menti balparti védgát hossz-szelvényeDescription
Az 1875-ben megalakult, majd 1892-ben újjáalakult Vágbalparti Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat átnézetes hossz-szelvénye. A szelvényrajz a Sopornya-Marcelház közötti szakaszt ábrázolja. Különböző színekkel jelöli a meder fenekét, a nyári gátat, a teljes védgátat az 1894. évi nagyvíz felett (ölben megadva), a csatorna beömléseket, a tornóczi és komáromi vízmércéket. A rajz a társulat kiállítási tárgya volt az 1896-os millenniumi (ezredéves) országos kiállítás vízépítészeti pavilonjában. Lépték: 1: 100 000.
Material / TechniqueDimensions
Papír / nyomdai úton előállítottm: 34 cm, sz: 96 cm

Készítés

... when1896

Part of ...

Open in MuseumDigitar